Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

5.2.облік розрахунків з бюджетом із сплати за землю

 

Облік  розрахунків  з  бюджетом  з  плати  за  землю  ведеться  згідно  з Законом України „Про плату за землю” від 03.07.1992р., з наступними змінами і  доповненнями. В цьому Законі дається визначення цього податку, а саме, плата за землю є відповідним податком, який сплачують платники за використання земельних ресурсів держави. Розмір податку не залежить від результатів діяльності підприємств.

Об’єктом оподаткування цим податком є земельна ділянка, а також земельна частка, пай, які перебувають у власності або користуванні, в т. ч. на умовах оренди.

Суб’єктами    плати  за         землю є          власники        земельних      ділянок,          паїв,

 

землекористувачі, в т. ч. орендарі.

Ставки плати за землю залежать від якості землі і місця її знаходження. В зв’язку з цим в Законі України виділені окремі розділи щодо плати за землі сільськогосподарського призначення (розділ 2), плати за землі населених пунктів (розділ 3), промисловості, транспорту, лісового і водного фондів (за межами населених пунктів).

Ставки земельного податку сільськогосподарського призначення встановлюється у відсотках від їх грошової оцінки в таких розмірах:

-           для ріллі, сіножатей, пасовищ – 0,1\%;

 

-           для багаторічних насаджень – 0,03\%.

 

Ставки земельного податку в населених пунктах залежить від групи населених пунктів з чисельністю населення. Крім цього, при визначені податку за землі в населених пунктах, враховується коефіцієнт в м. Києві, Сімферополі, Севастополі, містах обласного підпорядкування. Окремі коефіцієнти розраховуються при визначенні податку в курортних зонах.

Юридичні особи самостійно обчислюють суми податку, виходячи з вимог Закону за формою встановленою ДПАУ, щороку станом на 01.01 і до 01.02 подають відповідні дані місцевим органам ДПА (додат. Л).

Земельний  податок  сплачується  рівними  частинами  власниками земельних ділянок – виробниками сільськогосподарської продукції та громадянами – до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками, щоквартально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

При нарахуванні земельного податку в бухгалтерському обліку складаються наступні проведення: Дт 91,92,93,94 Кт 641”Плата за землю”; при перерахунку цього податку – Дт 641 Кт 31,30.

Дт 641 Кт 641 – зарахування переплати по окремих податках в сплату податку за землю.

Синтетичний облік земельного податку ведеться в журналі-ордері №8 при журнально-ордерній формі, в журналі №3 – при журнальній формі, або у відповідній машинограмі.