Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

4.5.особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств

Оподаткування сільськогосподарських підприємств здійснюється згідно з Законом  України  „Про  оподаткування  прибутку  підприємств”  (22.05.97р.), Закон України  „Про ПДВ”, Законом України „Про плату за землю” та інших законів. Деякі сільськогосподарські підприємства здійснюють оподаткування своєї діяльності згідно з Законом України „Про фіксований сільськогосподарський податок”. Цей Закон визначає механізм сплати фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими виробниками у грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку звільняє сільськогосподарські підприємства від цілого ряду податків та обов’язкових платежів:

- податок на прибуток підприємств;

 

- плата за землю;

 

- податок з власників транспортних засобів;

 

- комунальний податок;

 

- збору на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

- плати на придбання торгового патенту;

 

- збору на спеціальне використання природних ресурсів (плата за воду).

 

В той же час, у зв’язку з прийняттям Державного бюджету на 2005 рік, вище зазначені суб’єкти господарювання зобов’язані сплачувати наступні обов’язкові платежі:

- у Фонд страхування від нещасного випадку;

 

- у Фонд страхування на випадок безробіття – 1,6\%;

 

- у Фонд страхування від непрацездатності – 2,9\%;

 

- до Пенсійного фонду – 6,46\% (за працівників-інвалідів – 0,8\%).

 

Юрособи-єдинники сплачують єдиний податок за ставками 6\% та 10\% від виручки, отриманої 31 березня 2005 року та пізніше.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські  підприємства  різних  організаційно-правових форм,  які

займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума одержана від реалізації сільськогосподарської  продукції  власного  виробництва  та  продуктів  її переробки за попередній звітний рік перевищує 50\% загальної суми валового доходу підприємства.

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлена у \% до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1.07.95р. відповідно до методики, затвердженої Кабміном України в таких розмірах:

а) для ріллі, сіножатей, пасовищ – 0,15;

 

б) для багаторічних насаджень – 0,09.

 

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь за необхідності може уточнюватись згідно з змінами законодавства.

Платники фіксованого податку визначають суму цього податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених вище названим законом і подають розрахунок місцевим органам ДПА до 1.01. поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно до 20 числа наступного місяця у розмірі третини суми податку, визначеної на кожен квартал від річної суми податку у таких розмірах:

1 квартал – 10\%;

 

2 квартал – 10\%;

 

3 квартал – 50\%;

 

4 квартал – 30\%.

 

Єдиний сільськогосподарський податок включається у витрати підприємства, які його відносять  здебільшого до адміністративних витрат. При нарахуванні податку проводиться запис Дт 92 Кт 641, при сплаті – Дт 641 Кт

31. Нарахування цього податку може відображатися і іншим бухгалтерським проведенням: Дт 84 Кт 641, Дт 23 Кт 641 (якщо не ведеться відокремлений облік адміністративних витрат) (додат. З).