Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

3.15.облік інших валових витрат

 

До інших валових витрат, які відображені в декларації рядком 04.12 відносять витрати, пов’язані з основними фондами, валютними цінностями і розрахунками  в іноземній валюті, витрати на рекламу, службові відрядження, утримання об’єктів невиробничої сфери ( опалення, освітлення тощо), операції, пов’язані з товарообмінними, бартерними операціями, придбання ліцензій, страхових ризиків.

Податковий облік  деяких  із  вище  перерахованих витрат  описаний в попередніх питаннях.

В складі інших витрат відображається вартість 50\% спожитого палива на потреби легкового автотранспорту.

Приклад. Протягом звітного періоду підприємство отримало паливо від постачальників на 12000 грн. і використало на потреби легкового автомобіля –

4000  грн.,  інші  6000  грн.  пального  використало  на  потреби  вантажного транспорту (3000 грн.) та будівельної техніки (3000грн.).

Розв’язок Дт 203 Кт 63 – 10000 грн.; Дт 641 Кт 63 – 2000 грн.; Дт 92 Кт 203 – 4000 грн.;

(Дт 641 Кт 203 – 400грн. ) – червоне сторно (4000 х 50\% х

 

20\%/100\% = 400);

Дт 92 Кт 203 – 400 грн.;

 

Дт 232 Кт 203 – 3000 грн.;

 

Дт 911 Кт 203 – 3000 грн.