Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

3.10.облік інших доходів підприємства

 

Інші валові доходи, які мають місце на підприємстві, відображаються в рядку 01.5 декларації. До таких доходів відносяться доходи від операцій з надання фінансових послуг, торгівлі, валютними цінностями, борговими вимогами та зобов’язаннями; операції за розрахунками в іноземній валюті, у вигляді позитивних курсових різниць, операцій з пов’язаними особами, основними засобами і нематеріальними активами, доходів від спільної діяльності, доходів у вигляді поворотної і безповоротної фінансової допомоги

тощо.

 

Доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, пе- рераховуються в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. До валових доходів пов’язаних з валютними операціями відноситься позитивна курсова різниця на валютному рахунку, у валютній касі, за валютними кредитами, а також ціна реалізації іноземної валюти. Такі валові доходи відображаються в бухгалтерському обліку наступними   бухгалтерськими   проведеннями:   Дт302,312,502,504,506,602,604

Кт714,744; Дт 311 Кт 711.

 

До доходів від спільної діяльності відносяться доходи, отримані у вигляді дивідендів, одержаних від нерезидентів, відсотки по позиках, роялті, володіння

борговими вимогами, доходи від операцій лізингу (оренди). В бухгалтерському обліку такі доходи відображаються:

Дт 31 Кт 73 – на суму отриманих дивідендів, роялті, відсотків;

 

Дт   36,37   Кт   713   –   отримані   доходи   від   операцій,   пов’язаних   з оперативною орендою.

Доходи від фінансової оренди відображаються Дт 36 Кт 73.

 

Синтетичний облік таких доходів ведеться в журналі №6, журналі-ордері

 

№11 або машинограмі, яка їх заміняє.