Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

3.2.порядок визначення прибутку до оподаткування в бухгалтерському та податковому обліках

 

Відповідно до статті 3 Закону об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток, який визначається як різниця між скорегованим валовим доходом, валовими витратами та амортизацією основних фондів і нематеріальних активів виробничого призначення:

П = ВДс – ВВ – А,

 

де П – прибуток до оподаткування; ВДс – скорегований валовий дохід; ВВ – валові витрати;

А         -           амортизація    основних        фондів            і           нематеріальних         активів виробничого призначення.

Об’єкт оподаткування податку на прибуток визначається в податковій звітності з цього податку, якою є Декларація з податку на прибуток підприємства.

В бухгалтерському обліку прибуток до оподаткування визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за мінусом непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) і витратами підприємства. Фінансовий результат в бухгалтерському обліку являє собою сальдо по відповідних субрахунках рахунка 79.

В  податковому обліку  на  відміну  від  бухгалтерського обліку  валовий дохід і валові витрати включають в себе акцизний збір.