Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

2.11.відповідальність платників податку за порушення норм закону

„Про ПДВ”

 

 

Вид порушення

Відповідальність

Підстава

Занижене  податкове

 

зобов'язання

1  .  Штраф  у  розмірі  5  \%  від  суми

 

недоплати  за  кожний  податковий період  з  моменту  виникнення недоплати до отримання податкового повідомлення, але не більше 25 \% такої суми і не менше 10 НМДГ

Пп. 17.1.3 Закону

 

№2181

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за ведення податкового обліку з порушенням порядку

Абзац  другий            п.

 

11        Закону            про податкову службу

ПЗ не сплачене в 10-

 

денний термін з моменту узгодження (подання декларації або рішення податкового органу)

1.  Штраф у  розмірі 10  \%  узгодженої

 

суми ПЗ - при затримці до ЗО днів; 20

 

\% - при затримці від 31 до 90 днів; 50

 

\% - при затримці більше 90 днів

Пп. 17. 1.7 Закону

 

№ 2181

2.    Пеня    за    прострочення    сплати

 

узгодженого ПЗ -з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного терміну сплати ПЗ за податковим повідомленням до моменту сплати

Пп.      16.1.2  "б"

 

Закону № 2181

3. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за несвоєчасне подання платіжних доручень на сплату ПДВ

Абзац  другий            п.

 

11        Закону            про податкову службу

 

ПК      не

 

підтверджується ПН

1  .  Штраф  у  розмірі  5  \%  від  суми

 

недоплати  за  кожний  податковий період  з  моменту  виникнення недоплати до отримання податкового повідомлення, але не більше 25 \% такої суми і не менше 10 НМДГ

Пп.  7.4.5  Закону

 

про      ПДВ;   пп.

 

17.1.3  Закону            №

 

2181

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за ведення податкового обліку з порушенням порядку

Абзац другий п. 1

 

1          Закону            про податкову службу

У         податковій

 

декларації допущена арифметична або методологічна помилка

1.         Штраф            у          розмірі            5            \%         суми

 

донарахованого  ПЗ,  але  не  менше  1

 

НМДГ

Пп. 17. 1.4 Закону

 

№ 2181

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за ведення податкового обліку з порушенням порядку

Абзац  другий            п.

 

11        Закону            про податкову службу

Не подана податкова

 

декларація з ПДВ

1 . Штраф у розмірі 10 НМДГ за кожне

 

таке неподання або затримку

Пп. 17.1.1 Закону

 

№ 2181

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за відсутність податкового обліку

Абзац  другий            п.

 

11        Закону            про податкову службу

3. У  випадку якщо податковий орган

 

самостійно визначає суму податкового зобов'язання, додатково стягується штраф у розмірі 10 \% за кожний місяць затримки податкової декларації, але не

Пп. 17.1.2 Закону

 

№ 2181

 

 

більше 50        \%         від       суми            податкового

 

зобов'язання г не менше 10 НМДГ

 

Відмовлено

 

покупцеві       у            видачі

 

ПН

1.   Зменшення   суми   ПК   поточного

 

податкового періоду на суму податку, сплачену при продажу товарів (робіт, послуг)

П.        10.1     Закону

 

про ПДВ

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за ведення податкового обліку з порушенням порядку

Абзац  другий            п.

 

11        Закону            про податкову службу

Продаж

 

(відчуження) товарів (продукції) без нарахування ПДВ платником податків

1.  Штраф  у  подвійному  розмірі  від

 

суми зобов'язання з ПДВ

Пл. 17Ж9 Закону

 

№2181

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року т від 10 до 15 НМДГ) за ведення податкового обліку з порушенням порядку

Абзац  другий  п.

 

11        Закону            про податкову

службу

Несвоєчасна

 

реєстрація як платника  ПДВ особи, яка є платником згідно зі ст. 2 Закону про ПДВ:

—        якщо оподатковувані операції                        не здійснювалися

штраф у розмірі 20 НМДГ

П.        9            Інструкції

 

№1      10,                   абзац другий            ст.        15

Указу № 857

—        оподатковувані

штраф у розмірі ПДВ, нарахованого на

Абзац  третій  от.

 

операції

 

здійснювалися           без нарахування ПДВ

суму продажу, але не менше 20 НМДГ

 

(без права на ПК)

15 Указу №857

—        оподатковувані

 

операції здійснювалися            з нарахуванням ПДВ

штраф    у    розмірі    подвійної    суми

 

отриманого ПДВ, але не менше 1 000

 

НМДГ (без права на ПК); орган подат- кової служби зобов'язаний звернутися до прокурора з поданням про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб у зв'язку з ухиленням від оподаткування

Абзац  четвертий

 

ст.  1  5  Указу  №

 

857

Неправомірне

 

завищення отриманого бюджетного відшкодування

1  .  Штраф  у  розмірі  5  \%  від  суми

 

недоплати  за  кожний  податковий період  з  моменту  виникнення недоплати до отримання податкового повідомлення, але не більше 25 \% такої суми і не менше 10 НМДҐ.

П.  9  і  пп.  6.1.3

 

Інструкції       №            1

 

10;  абзац  другий ст.  17  Указу  №

857

2. Адміністративний штраф від 5 до 10

 

НМДГ (за повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ) за ведення податкового обліку з порушенням порядку

Абзац другий п. 1

 

1          Закону            про податкову

службу