Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

АнотацІя

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

з курсу

 

„Податковий облік”

 

Тернопіль - 2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Задорожний З.В., Гуцул Г.І., Лещишин Л.Г.

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

 

Навчальний посібник

 

Рекомендований Міністерством

Освіти і науки України

(лист №14/18.2-1089 від 18.05.05)

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Тернопіль 2005

Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.

Податковий  облік.  Навчальний  посібник.  -  Тернопіль:  Економічна  думка.

2005.

 

У навчальному посібнику розглядаються питання методології та організації податкового обліку в суб’єктах підприємницької діяльності всіх форм власності. Викладено особливості обліку розрахунків з бюджетом за основними податками та обов’язковими платежами. Навчальний посібник побудовано відповідно до програми курсу "Податковий облік". Наведено цифрові приклади та необхідні розрахунки, список рекомендованої літератури та глосарій найбільш типових термінів, що застосовуються в обліку.

Для студентів економічних спеціальностей, слухачів магістратури та інститутів післядипломної освіти, облікових працівників підприємств.

 

Автори: Задорожний Зеновій Васильович, к.е.н., зав. кафедри ТАНГ,

Гугул Ганна Іванівна, викладач,

Лещишин Людмила Григорівна, викладач.

 

Рецензенти: Крупка Ярослав Дмитрович, д.е.н., професор (ТАНГ)

 

Гуцайлюк       Зеновій           Володимирович,       д.е.н.,  професор        (ТДТУ

ім. І. Пулюя)

 

Свистун         Мирослав       Богданович,   в.о.      голови            ДПА   в

Тернопільській області

 

© Задорожний З.В., Гугул Г.І., Лещишин Л.Г., 2005