Податковий облік - Навчальний посібник (Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1.
Читать: 1.1.   суть податкового обліку і історія його виникнення
Читать: 1.2. законодавча, нормативна та інструктивна база податкового обліку
Читать: 1.3.спільні і відмінні риси податкового обліку і бухгалтерського обліку
Читать: 1.4.методи і правила ведення податкового обліку і їх характеристика
Читать: Тема 2
Читать: 2.1.платники і об’єкти оподаткування пдв
Читать: 2.2.реєстрація платників пдв
Читать: 2.3.база і ставки пдв
Читать: 2.4.первинний облік пдв
Читать: 2.5.аналітичний облік податкових зобов’язань з пдв
Читать: 2.6.аналітичний облік податкового кредиту з пдв
Читать: 2.7.податковий облік пдв при імпортних операціях
Читать: 2.8.податковий облік пдв при експортних операціях
Читать: 2.9.синтетичний облік пдв
Читать: 2.10.звітність з пдв і порядок її складання
Читать: 2.11.відповідальність платників податку за порушення норм закону
Читать: Тема 3
Читать: 3.1.платники податку на прибуток
Читать: 3.2.порядок визначення прибутку до оподаткування в бухгалтерському та податковому обліках
Читать: 3.3.економічний зміст валового доходу і його загальна структура
Читать: 3.4.економічний зміст валових витрат і їх загальна структура
Читать: 3.5.облік доходу від продажу товарів, робіт, послуг
Читать: 3.6.облік доходів за довгостроковими договорами, контрактами
Читать: 3.7.облік доходів від операцій з цінними паперами, фондовими і товарними деривативами
Читать: 3.8.облік доходів від регулювання сумнівної заборгованості,
Читать: 3.9.облік доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами
Читать: 3.10.облік інших доходів підприємства
Читать: 3.11.облік витрат, пов’язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва
Читать: 3.12.порядок розрахунку приросту (убутку) балансової вартості товарів, сировини, мшп, матеріалів на складах, у незавершеному виробництві та готової продукції
Читать: 3.13.облік витрат, пов’язаних з цінними паперами і валютними цінностями
Читать: 3.14.облік витрат, пов’язаних з основними засобами
Читать: 3.15.облік інших валових витрат
Читать: 3.16.податковий облік амортизації основних фондів і нематеріальних активів
Читать: 3.17.облік дивідендів
Читать: 3.18.порядок складання декларації про прибуток підприємства і представлення її в податкові органи
Читать: Тема 4
Читать: 4.1.загальна характеристика системи оподаткування, порядок переходу підприємств на спрощену систему
Читать: 4.2.структура і порядок заповнення регістрів обліку при спрощеній системі
Читать: 4.3.синтетичний облік розрахунків з бюджетом суб’єктів малого бізнесу та порядок оплати єдиного податку
Читать: 4.4.патентування суб’єктів малого бізнесу
Читать: 4.5.особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств
Читать: Тема 5
Читать: 5.1.облік розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Читать: 5.2.облік розрахунків з бюджетом із сплати за землю
Читать: 5.3.облік розрахунків з бюджетом з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
Читать: 5.4. облік розрахунків з бюджетом з місцевих податків
Читать: 5.5.облік розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб
Читать: 5.6.облік розрахунків з пенсійним фондом
Читать: 5.7.облік розрахунків із соціальним страхуванням
Читать: ГлосарІй:
Читать: Список використаної літератури: