Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) - Навчальний посібник (Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. )

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1. особливості фінансового, податкового та управлінського обліку
Читать: Розділ 2. облікове забезпечення реформування підприємства в господарське товариство
Читать: Розділ 3. особливості реформування сільськогосподарських підприємств і відображення його в обліку
Читать: Розділ 4. організація і форми бухгалтерського обліку на реформованих підприємствах
Читать: Розділ 5. облік основних засобів і нематеріальних активів
Читать: Розділ 6. обл ік виробничих запасів
Читать: Розділ 7. облік витрат виробництва та валових витрат.
Читать: Розділ 8. облік готової продукції й товарів  та їх реалізації
Читать: Розділ 9. облік коштів і розрахунків
Читать: Розділ 10. фінансовий облік і податковий облік формування власного капіталу та довготермінових зобов’язань
Читать: Розділ 11. фінансовий і податковий облік лізингових (орендних)
Читать: Розділ 12. фінансовий облік позик і поточних зобов’язань
Читать: Розділ 13. фінансовий, управлінський і податковий облік оплати праці
Читать: Розділ 14. облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
Читать: Розділ 15. облік інших доходів і фінансових результатів
Читать: Розділ 16. фінансовий і податковий облік нестач та втрат і виправлення помилок
Читать: Література