Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

1.3. суб’Єкти ринку цІнних паперІв

Класифікація

суб’єктів фондового

ринку залежно

від місця на ринку

Залежно від місця, яке учасники займають на ринку цінних паперів, їх можна класифікувати як:

¨ споживачів;

¨ постачальників;

¨ торговців;

¨ суб’єктів, що обслуговують ринок;

¨ органи, що регулюють діяльність учасників

                                        ринку (рис.1.3).

Інституціональні інвестори акумулюють вільні кошти, у тому числі випуском власних цінних паперів, і постачають їх на фондовий ринок (комерційні та інвестиційні банки, трасти, інвестиційні фонди, пенсійні фонди і страхові компанії).

Торговці цінними паперами — з’єднують покупців і продавців фондових цінностей.

Подпись: Органи, що регулюють  діяльність учасників

Недержавні

 

 

Державні

 

Рис.1.3. Суб’єкти ринку цінних паперів

Види діяльності

суб’єктів фондового

ринку

Суб’єкти, що обслуговують ринок, надають послуги щодо організаційно-технічного обслуговування операцій з цінними паперами (рис. 1.4).

 

Емісійна

 

організація випуску і розміщення цінних паперів

 

 

 

Брокерська

 

здійснення угод з цінними паперами в ролі комісіонера чи довіреної особи

 

 

 

Дилерська

 

здійснення угод з цінними паперами від власної особи і за свій кошт

 

 

 

Представницька

 

представництво інтересів однієї зі сторін в угоді по цінних паперах

 

 

 

Консалтингова

 

надання юридичних, економічних, технічних, навчальних та інших видів консультацій  по цінних паперах

 

 

 

Аудиторська

 

перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і реального фінансового стану емітента

 

 

 

Депозитарна

 

надання послуг щодо збереження, передачі, обліку цінних паперів

 

 

 

Клірингова

 

здійснення операцій зі збирання, перевірки й підготовки документів щодо виконання угод по цінних паперах

 

 

 

Реєстраторська

 

ведення реєстрів власників цінних паперів

 

 

 

Регулююча

 

правове регулювання діяльності учасників

 

Рис.1.4. Види діяльності суб’єктів ринку цінних паперів

Органи, що регулюють діяльність учасників, поділяються на державні й органи самоврядування, тобто недержавні (фондова біржа, різноманітні професійні організації суб’єктів ринку), і мають своїм завданням правове впорядкування ринку.

Основні цілі

суб’єктів ринку

цінних паперів

У табл.1.6 відображені основні цілі суб’єктів фондового ринку.

 

Таблиця 1.6.

ОСНОВНІ ЦІЛІ СУБ’ЄКТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Суб’єкти ринку

Основні цілі суб’єктів ринку

Споживачі

Þ

отримання додаткового джерела фінансування

Постачальники:

 

 

  домогосподарства

Þ

збереження і нагромадження заощаджень

  портфельні  інвестори

Þ

збільшення капіталу збільшенням вартості портфеля цінних паперів

  стратегічні інвестори

Þ

контроль над підприємством з метою отримання прибутку від його діяльності

Торговці

Þ

отримання прибутку завдяки діяльності щодо знаходження джерел небанківського фінансу­вання для емітента, з одного боку, та небанків­ських фінансових  інструментів  для  інвесто- ра — з іншого

Організації, що обслуговують ринок

Þ

одержання прибутку від надання платних послуг споживачам, постачальникам і торговцям

Органи, що регулюють діяльність учасників

Þ

некомерційного характеру, зв’язані зі встановленням «правил гри» та наглядом за їх виконанням

 

«Золоте»

правило

інвестування

Усі постачальники ринку, вміщуючи свої капітали в цінні папери, намагаються досягти власних різно­манітних цілей, котрі, однак, можна об’єднати як цілі:

¨ дохідності;

¨ безпеки (зменшення ризику);

¨ ліквідності.

Безумовно, кожен з інвесторів має свої вимоги до цих показників і відповідно вибирає власну поведінку. Загальні принципи поведінки інвесторів наведено в табл.1.7.

Таблиця 1.7

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ

НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Типи інвесторів

Ознаки поведінки

Власне інвестор

Þ

згоден на помірні доходи, головним вважає збереження капіталу, воліє не ризикувати

Спекулянт

Þ

ризикує, але продумано й обачливо, розраховує отримати солідний дохід, але готовий до можливих втрат

Гравець

Þ

йде на будь-який ризик за принципом «пан чи пропав».

 

«Золоте» правило інвестування в цінні папери

полягає у тому, що дохід завжди прямо

пропорційний ризику, що на нього готовий

наразитися інвестор заради отримання цього доходу