Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

5.2. депозитні та ощадні сертифікати банків

 

Загальна

характеристика та класифікація

Депозитні та ощадні сертифікати банків — це письмові свідоцтва комерційних та ощадних банків про депонування певних коштів, які засвідчують права власників на отримання після заздалегідь встановленого терміну депозитів та відсотків на них. Різниця між депозитними та ощадними сертифікатами полягає в тому, що перші призначені для юридичних осіб, другі — для громадян (США, Росія).

Депозитні та ощадні сертифікати — відносно молоді види цінних паперів: їх почали випускати у 60-х роках.

Класифікацію депозитних та ощадних сертифікатів наведено в табл.5.2.

Таблиця 5.2

Класифікація депозитних

та ощадних сертифікатів

Критерії класифікації

Види депозитних та ощадних сертифікатів

Форма розпорядження

Іменні,

на пред’явника.

Характер погашення

Одноразові,

серійні.

Строк випуску

Строкові,

до запитання.

Спосіб виплати відсотка

З фіксованою ставкою відсотка,

з «плаваючою» ставкою відсотка.

Можливість дострокового погашення емітентом

Відкличні,

невідкличні.

Можливість вільного обігу

Вільно обертаються,

не обертаються.

 

За строком випуску депозитні й ощадні сертифікати класифікуються як строкові, тобто ті, що випущені на конкретний строк (у практиці США найбільш поширені строки випуску — 7–31 день, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 3 роки; в Росії законодавчо встановлені максимальні строки обігу депозитних сертифікатів — 1 рік, ощадних — 3 роки), та до запитання, строк обігу яких не встановлений.

Виступаючи в ролі фондових інструментів, сертифікати банків вільно обертаються. Проте в США випускаються депозитні сертифікати двох видів: як ті, що вільно обертаються, так і ті, що не обертаються.

Інші характеристики депозитних та ощадних сертифікатів банків збігаються з характеристиками облігацій.

Ощадні

сертифікати

українських

банків

Українське законодавство не робить різниці між депозитними та ощадними сертифікатами. Згідно зі статтею 18 Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» ощадний сертифікат — письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків на нього.

Ощадні сертифікати бувають строкові або до запитання, іменні та на пред’явника. У випадку, коли власник строкових сертифікатів вимагає повернення грошей до закінчення обумовленого сертифікатом терміну депозиту, йому сплачується знижений відсоток, рівень якого визначається при внесенні депозиту. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх відчуження іншим особам є недійсним.

Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити:

 найменування цінного паперу — «ощадний сертифікат»;

 найменування банку, що випустив сертифікат, та його місцезнаход­ження;

 порядковий номер сертифіката;

 дату випуску;

 суму депозиту;

 строк вилучення вкладу (для строкового сертифіката);

 найменування або ім’я держателя (для іменного сертифіката);

 підпис керівника банку або іншої вповноваженої на те особи, печатку банку.

Загальний обсяг ощадних сертифікатів становить 35,5\% номінальної вартості всіх недержавних цінних паперів, що випущені в Україні з 1 січня 1993 р. по 1 січня 1996 р.*