Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

РоздІл 4

 

АКЦІЇ КОРПОРАЦІЙ

 

Ключові поняття і терміни: акціонерне товариство (публічна корпорація); акція; класифікація акцій; види привілейованих акцій; особливості акцій українських акціонерних товариств; дивідендна політика.