Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

РоздІл 3

ДЕРЖАВНІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ

ЦІННІ ПАПЕРИ

 

Ключові терміни та поняття: цілі випуску, способи розміщення та виплати доходів на державні цінні папери; види державних цінних паперів; характеристики муніципальних цінних паперів; види муніципальних цінних паперів; облігації внутрішніх державних позик України; казначейські зобов’язання України; депозитні (ощадні) сертифікати Національного банку України; приватизаційні папери; цінні папери України, що розміщуються за кордоном.

 

Державні (муніципальні) цінні папери —

це боргові зобов’язання держави

(місцевих органів влади) у формі цінних паперів