Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

2.3. саморегулювання фондового ринку

Саморегулювання здійснюється організаціями — об’єднаннями суб’єк­тів фондового ринку, що встановлюють для своїх членів формальні правила та процедури.

Основні ознаки організацій, що саморегулюють ринок:

 добровільність об’єднання;

 наявність різноманітних видів діяльності;

 захист інтересів членів організації;

 встановлення для своїх членів «правил гри» на ринку;

 виконання ряду регулюючих функцій, які недоцільно виконувати державі.

Біржове

регулювання фондового

ринку

Головним принципом роботи фондової біржі є забезпечення ліквідності ринку, що реалізується укладанням масових угод, встановленням невеликої різниці між цінами покупця і продавця, а також між цінами послідовно укладених угод.

Для цього біржа обмежує кожен крок емітента, покупця і продавця  жорсткими правилами. Серед них:

 порядок допуску цінних паперів до торгів;

 порядок торгівлі;

 умови і порядок оплати цінних паперів;

 зобов’язання членів біржі щодо організації належної інформації;

 внутрішній розпорядок роботи тощо.

Інші

саморегулюючі організації

Найбільшими саморегулюючими організаціями фондового ринку в Україні є:

 Українська асоціація торговців цінними паперами

Створена у червні 1992 р. як добровільне об’єднання торговців цінними паперами (юридичних осіб) для сприяння розвитку фондового ринку, забезпечення належних умов діяльності торговців та захисту інтересів інвесторів. У 1995 році об’єднувала 45 членів.

 Українська асоціація довірчих товариств, інвестиційних фондів та компаній

Створена у жовтні 1994 р. для розвитку інфраструктури фондового ринку та інформування громадян України про їхні можливості у масовій приватизації. У 1995 році її членами були 43 організації.

 Українська асоціація інвестиційного бізнесу

Створена у квітні 1995 р. для надання допомоги учасникам у підготовці і реалізації інвестиційних проектів, захисту інтересів інвесторів і репрезентування учасників асоціації перед владою та громадськістю. У 1995 р. її членами були 130 компаній.

 Українська фондова спілка

Створена у жовтні 1994 р. До її складу входять Українська фондова біржа, «Український контракт» (біржа ф’ючерсних угод та аукціонів), Цен­тральний депозитарій цінних паперів при УФБ (здійснює всі операції з дематеріалізованими цінними паперами, що обертаються на УФБ), «Українські цінні папери» (обліковує права по цінних паперах при здійсненні на УФБ угод з цінними паперами іноземних емітентів).

 Позабіржова фондова торговельна система

Зареєстрована у лютому 1996 р. як асоціація, головним завданням котрої є організація електронного позабіржового обліку цінних паперів у масштабах усієї країни.

Традиції

та етика

Великий досвід операцій з цінними паперами, що нагромаджений протягом століть, втілився у традиції ведення цього бізнесу, які відображають історію розвитку фондового ринку та особливості національної політики і менталітету нації. Ринкові операції, наприклад, у США, Європі чи Японії об’єднані лише зовнішньою подібністю — купуються та продаються цінні папери, діють однакові за функціями суб’єкти ринку тощо, але ці операції відповідають особливій економічній моделі конкретної країни, тому є, по суті, різними.

Проте існують і загальні етичні норми, що відповідають принципам функціонування фондового ринку у будь-якій країні. Прикладом таких норм можуть бути «Повсюдно прийняті принципи ведення бізнесу з цінними паперами», затверджені в 1992 р. Міжнародною фундацією фондових бірж.

 

БРОКЕР — ЗВУЧИТЬ ГОРДО

Приблизно так вирішила шанхайська влада і всерйоз заінтересувалася моральністю гравців міської фондової біржі. Тепер їм під час торгів не дозволяється їсти, пити, спати, голосно розмовляти та сваритися.

Крім того, якщо шанхайські брокери не хочуть розлучатися з форменим червоним жилетом, то мусять у будинку біржі забути про шахи, комп’ютерні ігри та традиційні забави на зразок «го» чи «тай пей».

Але найбільше обурення чесних трудівників ринку цінних паперів спричинила заборона на алкогольні напої, цигарки та азартні ігри. Можна лише здогадуватися, що діялося на най­більшій фондовій біржі Китаю до прийняття нових правил.

День. — 1996. — 10 груд.

 

 

ЧАСТИНА ІІ

 

ІНСТРУМЕНТИ

ФОНДОВОГО РИНКУ

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

ДЕРЖАВНІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ

ЦІННІ ПАПЕРИ

 

РОЗДІЛ 4

АКЦІЇ КОРПОРАЦІЙ

 

РОЗДІЛ 5

БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)

 

РОЗДІЛ 6

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

І СУРОГАТИ