Ринок цінних паперів - Навчальний посібник (Мендрул О. Г., Шевчук І. А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл І
Читать: 1.1. ринок цІнних паперІв  як складова частина фІнансового ринку
Читать: 1.2. основнІ характеристики ринку цІнних паперІв
Читать: 1.3. суб’Єкти ринку цІнних паперІв
Читать: 1.4. фактчори, що впливають на стан фондового ринку
Читать: РоздІл 2
Читать: 2. 1.  загальна характеристика правового
Читать: 2.2. державне регулювання ринку цІнних паперІв
Читать: 2.3. саморегулювання фондового ринку
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. державнІ цІннІ папери
Читать: 3.2. мунІципальнІ цІннІ папери
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. акцІонерна органІзацІйно-правова  форма пІдприЄмств
Читать: 4.2. акцІЇ та Їх види
Читать: 4.3. особливості акцій
Читать: 4.4. дивідендна політика корпорацій
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. облІгацІЇ пІдприЄмств
Читать: 5.2. депозитні та ощадні сертифікати банків
Читать: 5.3. векселі