Митна справа - Опорно-логічний конспект (О. В. Мартинюк)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Мета І завдання дисциплІни
Читать: Навчально-тематичний план
Читать: Тема 1. основи теорІЇ митно-тарифного регулювання
Читать: Тема 2. міжнародне нормативно-правове забезпечення митної діяльності
Читать: Тема 3. митна система україни, її функції та нормативно-правові основи діяльності
Читать: Тема 4. митний контроль: вимоги та порядок здІйснення
Читать: Тема 5. особливості митних відносин з основними економічними угрупованнями провідних країн світу
Читать: Література
Читать: Теми контрольних робіт для поточного контролю