Менеджмент - Навчальний посібник (Соболь С.М.)

Навчально-тематичний план курсу “менеджмент”

 

Теми курсу

Форма навчання

Очна

Вечірня

Заочна

Кількість годин на

лекції

семінарсько-практичні

заняття

самостійну

роботу

консультацій-

но-рефератив-

ну роботу

індивідуальну роботу

всього

лекції

семінарсько-практичні

заняття

самостійну

роботу

всього

лекції

семінарсько-практичні

заняття

всього

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

22

22

66

 

11

117

22

22

 

44

11

 

11

Тема 2. Розвиток науки управління

22

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

22

22

66

 

22

818

44

22

 

66

22

 

22

Тема 4. Методи обгрунтування управлінських рішень

22

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Планування в організації

22

22

66

 

22

612

22

22

 

44

22

 

22

Тема 6. Організація як функція управління

22

22

66

 

22

812

44

22

 

46

22

 

22

Тема 7. Мотивація

22

22

84

 

11

517

22

22

 

44

11

 

11

Тема 8. Управлінський контролью

22

22

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Лідерство

22

22

66

 

11

511

22

22

 

44

11

 

11

Тема 10. Комунікації в управлінні

 

2

22

88

 

22

221

22

22

 

44

22

 

22

Тема 11. Ефективність управління

22

66

 

11

22

22

 

44

1199

 

11

Разом

220

216

660

 

112

4108

220

116

 

336

112

 

112