Менеджмент - Навчальний посібник (Соболь С.М.)

Тести

Одиничний вибір. Виберіть єдину правильну відповідь.

 

Визначення продуктивності як критерію організаційної ефективності:

а) здатність організації забезпечувати кількість та якість продукту у відповідності до вимог зовнішнього середовища

б) здатність організації перерозподіляти ресурси з одного виду діяльності на інший з метою задоволення запитів споживачів

в) співвідношення “виходів” до введених факторів

г) задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг

 

Сутнісний зміст системного підходу до організаційної ефективності:

а) підкреслення центральної ролі досягнення мети як критерію для оцінки ефективності

б) визначення основних елементів в організації і необхідність її адаптації до умов системи більш високого рівня (зовнішнього середовища)

в) акцентування уваги на відносній важливості різних групових та індивідуальних інтересів в організації

д) немає правильної відповіді

 

Сутність функціонального підходу до визначення ефективності управління:

а) ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією головних цілей її діяльності

б) ефективність управління визначається з точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу

в) ефективність управління вимірюється ступенем впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому

г) ефективність управління оцінюється за допомогою синтетичних (узагальнюючих) показників, що охоплюють різні аспекти управлінської діяльності

д) ефективність управління вимірюється ступенем задоволення потреб всіх груп, що зацікавлені у результатах діяльності організації

 

Група управлінського персоналу, для якої з метою підвищення ефективності праці доцільне підвищення заробітної плати без підвищення посади:

а) молоді управлінські працівники

б)управлінські працівники з досвідом у роботі

 

Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

 

Чинники, що впливають на індивідуальну ефективність:

а) мотивація

б) технологія

в) лідерство

г) знання

д) здібності

 

Підходи до визначення організаційної ефективності:

а) системний

б) функціональний

в) багатопараметричний

г) множинний

д) цільовий

 

Складові моделі конкуруючих оцінок:

а) жорсткий контроль

б) гнучкість

в) спеціалізація

г) внутрішні фактори

д) зовнішні фактори

 

Критерії середньотермінової організаційної ефективності:

а) якість

б) конкурентноздатність

в) розвиток

г) гнучкість

д) продуктивність

е) виживання

 

Підходи до оцінки ефективності управління:

а) багатопараметричний

б) множинний

в) цільовий

г) функціональний

д) системний

 

Показники результату (ефекту) управлінської праці:

а) продуктивність управлінської праці

б) питома вага персоналу управління в загальній чисельності працюючих

в) скорочення управлінського персоналу

г) питома вага витрат на управління в собівартості продукції

д)обсяги приросту прибутку