Менеджмент - Навчальний посібник (Соболь С.М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Навчально-тематичний план курсу “менеджмент”
Читать: Програма дисциплІни "менеджмент"
Читать: Тема 1. поняття і сутність менеджменту
Читать: Тема 2. розвиток науки управління
Читать: Тема 3. основи теорії прийняття управлінських рішень
Читать: Тема 4. методи обґрунтування управлінських рішень
Читать: Тема 5. планування в організації
Читать: Тема 6. організація як функція управління
Читать: Тема 7. мотивація
Читать: Тема 8. управлінський контроль
Читать: Тема 9. лідерство
Читать: Тема 10. комунікації в управлінні
Читать: Тема 11. ефективність управління
Читать: План семінарського заняття
Читать: Тести
Читать: Термінологічний словник