Операційний менеджмент - Навчальний менеджмент (Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: МетодичнІ рекомендацІЇ щодо виконання наукових дослІджень та оформлення ЇхнІх результатІв
Читать: Система контролю знань студентІв
Читать: Навчальна програма
Читать: ТематичнІ плани та форми вивчення дисциплІни
Читать: МетодичнІ поради щодо вивчення тем курсу
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення
Читать: 1.2. нормативний рівень опрацювання матеріалу
Читать: 1.3. поглиблений рівень опрацювання матеріалу
Читать: 1.4. основні терміни та поняття
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення
Читать: 2.2. нормативний рівень опрацювання матеріалу
Читать: 2.3. поглиблений рівень опрацювання матеріалу
Читать: 2.4. основні терміни та поняття
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення
Читать: 3.2. нормативний рівень опрацювання матеріалу
Читать: 3.3. поглиблений рівень опрацювання матеріалу
Читать: 3.4. основні терміни та поняття
Читать: Практикум
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Основна література