Менеджмент у державних організаціях - Навчальний посібник (Цуруль О. А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. основи менеджменту
Читать: 1.1. сутність менеджменту. наукова основа менеджменту
Читать: 1.2. менеджери організацій, розподіл їхньої праці
Читать: 1.3. менеджмент у сучасних умовах
Читать: 1.4. цілі та функції менеджменту
Читать: Тема 2. становлення та розвиток системи державноЇ служби
Читать: 2.1. американський та європейський підходи до державного управління
Читать: 2.2. централізований і децентралізований підходи розвитку державної служби
Читать: 2.3. закриті й відкриті системи доукомплектації штатом державної служби
Читать: 2.4. освіта та принципи системи державної служби. концепція представницької бюрократії
Читать: 2.5. становлення та розвиток державної служби в україні
Читать: Тема 4. дІяльнІсть державного керІвника в органІзацІЇ
Читать: 4.1. визначення і характеристика дій керівника
Читать: 4.2. державне і приватне управління
Читать: 4.3. стиль і методи управління
Читать: 4.4. типові помилки, негативні та позитивні якості керівника
Читать: Тема 5. управлІння людськими ресурсами в державнІй органІзацІЇ
Читать: 5.1. суть і зміст управління людськими ресурсами
Читать: 5.2. планування людських ресурсів
Читать: 5.3. набір кандидатів та їх відбір
Читать: 5.4. призначення на посаду, орієнтація, підготовка, розвиток і оцінка показників діяльності
Читать: 5.5. особливості управління людськими ресурсами в державних організаціях
Читать: Тема 6. ІнформацІйне та комунІкацІйне забезпечення внутрІшньоЇ органІзацІЇ державного управлІння
Читать: 6.1. Інформація та її роль у державному управлінні
Читать: 6.2. комунікації та їх загальна характеристика
Читать: 6.3. Інформаційно-комунікаційні потоки у структурі державного управління
Читать: 6.4. комунікаційний процес і форми обміну інформацією
Читать: Тема 7. контролІнг у системІ державноЇ служби
Читать: 7.1. контролінг, його завдання, функції та форми
Читать: 7.2. цілі та завдання контролінгу при плануванні
Читать: 7.3. визначення продуктів у сфері державного управління і застосування калькуляції в сучасному адміністративному менеджменті
Читать: 7.4. аналіз управлінських процесів і розрахунок їх витрат