Стратегія управління: адміністративний менеджмент у державних управлінських установах - Конспект лекцій (Вілфрід Трілленберг)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. предмет курсу “стратегія управління – адміністративний менеджмент у державних управлінських установах”
Читать: 1. 1.у чому особливість стратегії управління в державних управлінських установах?
Читать: 1. 2. розходження між принципами державної служби та діяльність приватних фірм
Читать: 1. 3. що таке “державна управлінська установа”?
Читать: 1.  5.  організація     менеджменту в  “управлінських    організаціях”  у системі державних управлінських установ
Читать: 1. 6. продукт діяльності державних управлінських установ
Читать: Тема 2. менеджмент управлінських процесів
Читать: 2. 1. принцип правової держави
Читать: 2. 2. координація інтересів політиків і управлінців (менеджерів)
Читать: 2. 3. принципи специфічної організаційної структури
Читать: Тема 3. методи планування
Читать: 3. 1. що таке “планування”?
Читать: 3. 2. етапи процесу адміністративного планування
Читать: 3. 3. види планування в державному управлінні
Читать: Тема 4. умови прийняття рішень і контроль за їх виконанням
Читать: 4. 1. специфіка прийняття рішень у державних установах (організаціях)
Читать: 4. 2. визначення для прийняття рішення
Читать: 4. 3. процес ухвалення рішення
Читать: 4. 4. контроль за досягненням мети
Читать: 4. 5. контролінг
Читать: Тема 5. специфіка розвитку персоналу в державних установах
Читать: Тема 6. специфіка фінансового менеджменту в державних установах німеччини
Читать: 6. 1. основи бюджету і бюджетування
Читать: 6. 2. планування фінансів (на прикладі міста)
Читать: 6. 3. майно державних управлінських установ
Читать: Тема 7. концепція “електронної держави”
Читать: 8. покажчик схем і таблиць
Читать: 9. контрольні запитання до всіх тем
Читать: 10. відповіді до контрольних запитань
Читать: 11. література