Інформаційні системи в менеджменті - Навчальний посібник (Гордієнко І. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. типова програма
Читать: 2. блок навчально-методичного забезпечення дисциплІни “ІнформацІйнІ системи в менеджментІ”
Читать: 2.1. методичні поради до вивчення дисципліни
Читать: 2.2. плани практичних занять
Читать: 3. введення даних у систему
Читать: 3.1. довідники
Читать: 3.2. нормативи
Читать: 3.3. планування
Читать: 3.4. собівартість
Читать: 4. основні звіти
Читать: 4.1. структура виробу
Читать: 4.2. склад виробу
Читать: 4.3. змінення ширини стовпців і висоти рядків
Читать: 3. завдання для блочно-модульного контролю
Читать: 4. тематика контрольних робІт І методичнІ вказІвки щодо Їх виконання
Читать: 5. критерІЇ оцІнювання знань студентІв з дисциплІни
Читать: Список лІтератури