Кредитування і контроль - Навчальний посібник (Шевченко Р. І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1. вступ
Читать: 1.1. мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Читать: 1.2. програма курсу
Читать: 2. тематичний план дисциплІни
Читать: Тема 1. засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання позички
Читать: Тема 2. кредитний ризик як складова частина банківських ризиків
Читать: Тема 3. оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
Читать: Тема 4. процес банківського кредитування
Читать: Тема 5. проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних боргів
Читать: Тема 6. кредитний портфель комерційного банку, його класифікація
Читать: Тема 7. створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій
Читать: 4. список лІтератури