Фінансовий менеджмент у малому бізнесі - Навчальний посібник (Буряк Л. Д.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Програма дисциплІни «фІнансовий менеджмент у малому бІзнесІ»
Читать: 1.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 1.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 1.3. структурно-логічні схеми
Читать: 1.4. навчальні завдання
Читать: 1.5. тести для самоперевірки знань
Читать: 1.6. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 1.7. література
Читать: 2.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 2.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 2.3. структурно-логічні схеми
Читать: 2.4. навчальні завдання
Читать: 2.5. тести для самоперевірки знань
Читать: 2.6. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 2.7. література
Читать: 3.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 3.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 3.3. структурно-логічні схеми
Читать: 3.4. навчальні завдання
Читать: 3.5. тести для самоперевірки знань
Читать: 3.6. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 3.7. література
Читать: 4.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 4.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 4.3. структурно-логічні схеми
Читать: 4.4. навчальні завдання
Читать: 4.5. тести для самоперевірки знань
Читать: 4.6. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 4.7. література
Читать: 5.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 5.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 5.3. структурно логічні схеми
Читать: 5.4. навчальні завдання
Читать: 5.5. тести для самоперевірки знань
Читать: 5.6. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 5.7. література
Читать: 6.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 6.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 6.3. структурно-логічні схеми
Читать: 6.4. навчальні завдання
Читать: 6.5. тести для самоперевірки знань
Читать: 6.6. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 6.7. література
Читать: 7.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 7.2. термінологічний словник основних понять
Читать: 7.3. структурно-логічні схеми
Читать: 7.4. тести для самоперевірки знань
Читать: 7.5. перелік програмних питань для самостійного вивчення
Читать: 7.6. література