Кредитні спілки України – аспекти функціонування - Навчальний посібник (Ткаченко І.С.)

2.2 внески та рахунки.

 

В основному ресурси КС формуються за рахунок вступних пайових внесків членів, а також їхніх наступних періодичних внесків. КС може приймати

внески, які наведено в таблиці 2.2.1.

 

 

 

Види внесків у КС.

 

Таблиця 2.2.1

 

 

внески

характеристика

періодичні

Вносяться через рівні проміжки часу

разові

Вносяться один раз за певних умов

довільні

Вносяться в будь-який час протягом певного

терміну за будь-яких умов до досягнення певної величини

Що повертаються з

першої вимоги

Повині бути повернуті спілкою члену на його

вимогу негайно

Що повертаються

через певний час

Повертаються спілкою через певний проміжок

часу з моменту вимоги члена

Які не повертаються

Не повертаються члену ні за яких умов

Фіксованої величини

Мають фіксований розмір

Довільної величини

Вносяться у будь-якій сумі

Термінові внески

Вносяться на фіксований період

Безтермінові внески

Вносяться на невизначений період

цільові

Вносяться з певною метою на певну особисту

або колективну ціль

З гарантованим

доходом

Спілка бере на себе зобов’зання виплатити

певний дохід

Без гарантованого

доходу

Спілка не бере на себе зобов’зання виплатити

суму доходу по внесках

З твердими умовами

Не допускають зміни умов протягом певного

періоду часу або до настання певних обставин

Із зміними умовами

Умови за якими можуть бути здійснено зміни

 

18

 

 

членом або спілкою

ощадні

Внески з метою накопичення заощаджень

Розрахункові

Внески для здійснення розрахунків

Обов’язкові

Зобов’язані вносити всі члени

В залежності від видів внесків кредитні спілки

 

України відкривають своїм членам особові рахунки.

 

рахунки

 

пайові ощадні            цільові            розрахункові

 

Подпись: безтерміновіПодпись: терміновіПодпись: дитячіПодпись: пенсійніПодпись: весільніПодпись: житловіПодпись: студенськіПодпись: Виступають поручителем
виконання членами членами спілки перед третіми особами
Рис  2.2.1. Види рахунків у КС України.

 

Відкриття рахунків членам кредитної спілки, як   правило   здійснюється   на   підставі   заповненої заяви, крім пайового рахунку, який відкривається на основі  рішення  про  прийом  у  члени.для  відкриття

19

рахунку потрібно такі документи:

•  Заява на відкриття рахунку;

•  Касовий документ;

•  Ощадна книжка;

•  всі    інші   операції   проводять   за   допомогою

персонального комп’ютера (ПК).

 

При прийняті коштів на рахунок обумовлюється відсоток під який його приймають. Наприклад, КС прийняла на рахунок кошти під 17\% річних, а видала позику під 25\% річних. З різниці

25\%-17\%=8\% є прибуток для КС. Який іде на споживчі цілі Спілки, формується резервний фонд і залишок розподіляється між членами спілки.

Для нарахування відсотків за 1 повний місяць

 

здійснюється за формулою:

 

 

S \% = S

 

де

 

p\%

12 × 100

 

 

(2.2.1)

 

 

S\%-відсоток за повний місяць; S-сума вкладу;

p\%-річна відсоткова ставка.

 

Розрахунок відсотків за кілька повних місяців

 

20

здійснюється за формулою:

 

 

S \% = S

 

p\%       n

12 × 100

 

 

(2.2.2)

 

 

 

де:

 

S\%-відсоток за повний місяць; S-сума вкладу;

n-к-ть місяців.

Для  розрахунку та  дорахування відсотків за неповний місяць. скористаємося формулою:

 

 

S\% = S

 

p\%       k

 

 

(2.2.3)

 

365×100

 

S\%-відсоток за повний місяць; S-сума вкладу;

k-кількість днів.

 

Таке донарахування здійснюється перед проведенням будь-якої операції з рахунком: приймання коштів на рахунок, отримання коштів з рахунку та ін.

Особовий рахунок члена закривається у випадках

 

виходу або виключення його із кредитної спілки. При

 

21

закритті рахунку члену повертаються його ощадні внески.

 

Наприклад : Варіант 1

Нехай член кредитної спілки вніс на ощадний безтерміновий рахунок 8000 грн., під 18\% річних, з умовою отримувати відсотки кожного місяця.

За перший місяць відсотки становитимуть

(2.2.1).

S=8000 х 18/100 х 12 =120 грн.

Так як відсотки нараховуються кожного місяця, і член спілки їх отримує, то при закриті рахунку йому повертають відсотки за останій місяць і суму вкладу.

Варіант 2

Коли член спілки не отримував відсотків кожного місяця, і закриває рахунок через шість місяців, то відсотки становитимуть (2.2.2). S=8000 х (18/100 х 12) х 5 =600 грн.

Виплачується сума вкладу і відсотки за всі місяці.

 

22