Кредитні спілки України – аспекти функціонування - Навчальний посібник (Ткаченко І.С.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ.
Читать: 1.1 з ІсторІЇ дІяльностІ кредитних спІлок в украЇнІ.
Читать: 2. теоретичнІ аспекти функцІонування кредитних спІлок.
Читать: 2.1 поняття та сутність кредитної спілки.
Читать: 2.2 внески та рахунки.
Читать: 2.3.позички.
Читать: 2.4 бухгалтерський облік у кредитних спілках.
Читать: 2.5 звітність кредитної спілки.
Читать: 2.6 оподаткування кредитних спілок.
Читать: 2.7 ризики.
Читать: Додатки