Грошово - кредитні системи зарубіжних країн - Навчальний посібник (Шамова І.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина 1.
Читать: РоздІл 1.грошовІ системи: суть та основнІ етапи розвитку
Читать: 1.1 поняття  та елементи грошових систем
Читать: 1.2. основні етапи розвитку грошових систем
Читать: 1.3 сучасні  тенденції  у розвитку грошових систем
Читать: РоздІл 2.  грошовІ системи окремих краЇн                              
Читать: Частина ІІ.
Читать: РоздІ л 3.кредитнІ системи: суть та структура
Читать: Поняття кредитної та банківської систем  
Читать: РоздІл 4. основнІ тенденцІЇ розвитку                кредитних систем
Читать: 4.1 еволюція та сучасні тенденції в розвитку кредитних систем
Читать: 4.2 концентрація та централізація банківського капіталу
Читать: 4.3 моделі взаємозв ‘язку банків із промисловістю
Читать: 4.4 банківська криза
Читать: РоздІл 5.еволюцІя та сучасний стан кредитних систем
Читать: 5.1 кредитна  система великобританії
Читать: 5.2 кредитна система сша
Читать: 5.3 кредитна система нІмеччини
Читать: 5.4 кредитна система францІЇ
Читать: 5.5 кредитна система японІЇ
Читать: Питання для самоконтролю:
Читать: Додатки