Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

2. тематичний план з дисципліни

Тема

Кількість академічних годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

Усього

1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

4

3

2

13

22

2. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні

4

3

2

13

22

3. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості

3

2

2

13

20

4. Реальні інвестиційні проекти

4

3

3

13

23

5. Фінансові інвестиції

3

3

2

13

21

Усього

18

14

11

65

108