Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

5.3. контрольні запитання

Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація.

Стратегічні напрями групування фінансових інвестицій.

Сутність ринку цінних паперів.

Класифікація ринків цінних паперів.

Тенденції розвитку сучасного ринку цінних паперів.

Учасники ринку цінних паперів.

Фінансові посередники на ринку цінних паперів.

Акції: класифікація, особливості обігу.

Облігації: класифікація, особливості обігу.

Казначейські зобов’язання: класифікація, особливості обігу.

Ощадні сертифікати: класифікація, особливості обігу.

Векселі: класифікація, особливості емісії, обігу.

Приватизаційні папери: класифікація, особливості емісії, обігу.

Інвестиційні сертифікати: класифікація, особливості емісії, обігу.

Фінансові деривативи: класифікація, особливості емісії, обігу.

Інвестиційний портфель: сутність, класифікація.

Принципи формування інвестиційних портфелів.

Ризики у фінансових інвестиціях.

Фондова біржа та її сутність.

Функції фондової біржі.

Особливості функціонування фондового ринку в Україні.

Фондові індекси: сутність, значення.