Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

5.2. плани семінарських занять

Заняття 1

Сутність фінансових інвестицій.

Типи та види фінансових інвестицій.

Учасники ринку цінних паперів.

Інструменти ринку цінних паперів та їх класифікація.

Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів.

Заняття 2

Сутність і функції фондової біржі.

Класифікація та форми організації національних фондових систем.

Сутність інвестиційного портфеля.

Принципи формування інвестиційного портфеля.

Урахування ранжування цінних паперів за формування портфеля.

Методи балансування портфеля.