Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

2.4. типові задачі

Задача 1. Розрахуйте величину поточних активів підприємства за такими даними (грош. од.):

Основні засоби за залишковою вартістю

200

Статутний фонд

150

Нематеріальні активи за залишковою вартістю

50

Короткострокові кредити банків

40

Виробничі запаси

30

Товари відвантажені, строк оплати яких не настав

20

Спеціальні фонди

30

Довгострокові кредити банків

80

Заборгованість з оплати праці

20

Розрахунковий рахунок

20

Задача 2. Розрахуйте чистий прибуток підприємства за такими даними (грош. од.):

Витрати на виробництво реалізованої продукції

200

Доходи від здачі майна в оренду

50

Виручка від реалізації продукції

400

Чистий обсяг продажів

20

Платежі в бюджет

70

Податок на додану вартість

80

Задача 3. Річні поточні витрати фірми становлять 3,6 млн дол., а цикл обігу коштів — 90 днів. Якою є мінімально необхідна сума грошей в обігу?

Задача 4. Прогнозоване значення дивідендів на 1999 р. — 5 коп. на просту акцію номінальною вартістю 1 грн. Середня прогнозована ринкова вартість акції на 1999 р. — 1,5 грн. Прогнозований темп приросту дивідендів — 0,2 \%. Розрахуйте ціну акціонерного капіталу .

Задача 5. Фірмі необхідно оцінити вартість капіталу проекту. Джерелами фінансування є кредит банку під 20 \% річних, залучення інвесторів під випуск простих акцій з дивідендами 10 \% та реінвестиції з планованою дохідністю 5 \%. Вартість проекту — 1 млн 200 тис. грн. Реінвестиції становлять 300 тис. грн., емісія планується у розмірі 600 тис. грн.

Задача 6. Розрахуйте фінансовий ліверидж фірми за такими даними (грош. од.):

Статутний фонд

1400

Спеціальні фонди

600

Довгострокові кредити банків

500

Кредиторська заборгованість

1500

Структура пасивів під час реалізації проекту зміниться за рахунок довгострокового кредиту на 1000 грош. од. під 15 \% річних.

Задача 7. Розрахуйте величину коштів фірми на кінець року за такими даними (грош. од.):

Виручка від реалізації

6000

Прямі витрати

1500

Непрямі витрати

1500

Витрати на утримання об’єктів соцкультпобуту

100

Амортизація

500

Доходи від продажу цінних паперів

1000

Прибуток від продажу цінних паперів

500

Придбано цінних паперів на суму

1000

Одержано кредит банку

2000

Сплачено проценти за кредит банку

500

Інвестиційні витрати

2000

Податок на додану вартість

1200

Відрахування в інноваційний фонд

100

Податок на майно

400

Кошти на початок року

2000