Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

2.2. план семінарського заняття

Визначення вартості капіталу.

Індивідувальна вартість джерел капіталу.

Гіринг і вартість капіталу.

Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту.

Визначення грошових потоків за неопрацьованими первинними даними.

Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звітів.