Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

1.3. контрольні запитання

Взаємозв’язок між інвестуванням і фінансовими рішеннями.

Реальні активи, їх визначення та класифікація.

Фінансові активи, їх визначення та класифікація.

Головні проблеми інвестування.

Роль інвестиційного менеджера у процесі інвестування.

Об’єкти інвестиційної діяльності.

Джерела фінансування інвестиційної діяльності.

Бюджетування капіталу.

Цілі інвестиційної діяльності на підприємстві.

Специфічні ознаки інвестиційних проектів.

Інвестиційна програма підприємства.

Класифікація інвестиційних проектів за характером.

Класифікація інвестиційних проектів за масштабом.

Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації.

Основні завдання управління інвестиційною діяльністю.

Основні функції інвестиційного менеджменту.

Специфічні припущення, покладені в основу методу бюджету­вання капіталу.

Етапи процесу інвестування капіталу та їх короткий зміст.

Взаємозв’язок між інвестиційними можливостями, цілями і стратегією компанії.

Стратегічні міркування у процесі інвестування капіталу.

Процес відсівання як інструмент вибраковування проектів.

Конкретизація інвестиційних пропозицій.

Класифікація інвестиційних пропозицій.

Оцінювання інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу.

Оцінювання інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.

Оцінювання інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.

Оцінювання інвестиційних пропозицій: «людський» фактор.

Затвердження інвестиційних пропозицій.

Проектний контроль, контроль на стадії реалізації проекту.

Цілі постаудиту інвестиційних проектів.

Програма постаудиту інвестиційних проектів.

Класифікація методів оцінювання реальних інвестиційних проектів.

Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника чистої теперішньої вартості, переваги та вади методу.

Внутрішня норма дохідності: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника внутрішньої норми дохідності, переваги та вади методу.

Індекс прибутковості: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника індексу прибутковості, переваги та вади методу.

Період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника періоду окупності, переваги та вади методу.

Дисконтований період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника дисконтованого періоду окупності, переваги та вади методу.

Дохідність залученого капіталу: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника дохідності залученого капіталу, переваги та вади методу.

Дохідність акцій: визначення, економічна сутність, формула.

Особливості розрахунку та використання показника дохідності акцій, переваги та вади методу.

Природа інвестиційних обмежень.

Жорстке раціонування у бюджетуванні капіталу.

М’яке раціонування у бюджетуванні капіталу.

Особливості одноперіодного раціонування капіталу.

Багатоперіодне обмеження за капіталом.