Інвестиційний аналіз - Навчальний посібник (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина 1
Читать: 1. мета і завдання дисципліни
Читать: 2. тематичний план з дисципліни
Читать: Частина 2
Читать: Тема 1. методологічні засади інвестиційного аналізу
Читать: 1.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 1.2. плани семінарських занять
Читать: 1.3. контрольні запитання
Читать: 1.4. типові задачі
Читать: 1.5. основна термінологія
Читать: 1.6. література
Читать: Тема 2. оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні
Читать: 2.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 2.2. план семінарського заняття
Читать: 2.3. контрольні запитання
Читать: 2.4. типові задачі
Читать: 2.5. основна термінологія
Читать: 2.6. література
Читать: Тема 3. аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості
Читать: 3.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 3.2. плани семінарських занять
Читать: 3.3. контрольні запитання
Читать: 3.4. типові задачі
Читать: 3.5. основна термінологія
Читать: 3.6. література
Читать: Тема 4. реальні інвестиційні проекти
Читать: 4.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 4.2. плани семінарських занять
Читать: 4.3. контрольні запитання
Читать: 4.4. типові задачі
Читать: 4.5. основна термінологія
Читать: 4.6. література
Читать: Тема 5. фінансові інвестиції
Читать: 5.1. методичні вказівки до вивчення теми
Читать: 5.2. плани семінарських занять
Читать: 5.3. контрольні запитання
Читать: 5.4. типові задачі
Читать: 5.5. література
Читать: Частина 3
Читать: Частина 4