Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації - Навчальний посібник (Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. суб’єкти інноваційної діяльності: моно- і мікрорівень
Читать: 2.2. венчурні підприємства
Читать: 2.3. Інфраструктура інноваційного бізнесу
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. Інноваційні стратегії розвинутих країн
Читать: 3.2. економіко-правове регулювання інноваційного процесу
Читать: 3.3. Інноваційний чинник конкурентоспроможності національних економік
Читать: 3.4. проблема розвитку інноваційного процесу в україні
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. маркетингові дослідження інноваційного попиту
Читать: 4.2. трансферт технологій
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. критерії і показники ефективності венчурних проектів
Читать: 5.2. особливості бізнес-планів венчурних проектів
Читать: Висновки
Читать: ЛІтература
Читать: ГлосарІй
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в