Управління інфраструктурою підприємства - Навчальний посібник (Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: І. навчальна програма
Читать: Тема 1. Інфраструктура в системі виробництва
Читать: Тема 2. управління системою ремонтно-технічного обслуговування виробництва
Читать: Тема 3. управління системою забезпечення виробництва технологічним оснащенням
Читать: Тема 4. управління системою енергетичного забезпечення підприємства
Читать: Тема 5. управління системою транспортного обслуговування виробництва
Читать: Тема 6. управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємства
Читать: Тема 7. управління системою інформаційно-комунікаційного забезпечення
Читать: Питання для поглибленого вивчення
Читать: ІІІ. варІанти типових ІндивІдуальних завдань для виконання на базах практики
Читать: Список рекомендованої літератури