Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Тема 2

 

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Загальні поняття про середовище підприємства

 

2.2. Діагностика і прогноз макросередовища

 

2.3. Аналіз і прогнозування мікросередовища

 

2.4.      Оцінка            загроз  і           можливостей зовнішнього середовища

 

35