Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток т

Характеристика конкурентних і підприємницьких факторів,

що діють на підприємство

 

Характеристика

впливу факторів

Фактори

при конкурентній поведінці

при підприємницькій пов-ці

 

1. Частота

 

Серійність і послідовність

 

Випадковість, епізодичність

2. Направленість змін

Є продовженням минулого

Нові

3. Зміни по відношенню

до минулого

Незначні

Значні

4. Можливість звертатись

до традиційного досвіду

Велика

Низька

5. Знання проблеми

Зв’язані з досвідом

Нові

6. Ціна інформації

Изька

Висока

7. Структура проблем

Добре структурована

Слабо структурована

8. Передбачуваність

результату

Ризик і невизначеність

Часткове і повне незнання

9. Ризик

Низький або середній

Середній або високий і дуже

високий

 

 

377