Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток о

 

 

 

 

 

 

Стан мікросередо-ща

Підприєм- ство: аналіз джерел нових ідей

 

 

Стан НТП

 

 

 

 

Стан держав-

ного регулюв-я

 

Ресурси та інші складо ві внутріш. середо-ща

Стан технології

 

 

 

 

 

Об’єктивні джерела нових ідей для формування місії, цілей, стратегії

 

Додаток П

 

 

Потреби

Субєктивні мотиви-джерела нових ідей для формування місії та цілей

Прагнення

 

 

 

 

Політичні:

влада, вплив т.д

Емоції і почуття

До слави і багатства

 

 

Соціальні: престиж,

повага, визнання

 

Інтелектуальні: реалізація особистого потенціалу, ріст, саморозвиток

 

Психологічні: увага оточу- ючих, психологічний комфорт, задоволення

 

Фізіологічні: високий рівень споживання, високий рівень життя

 

Егоїзм

 

Радість творчості

 

Цінність своєї особистості

 

375

 

Задоволення (неза- доволення) своєю справою і ста-щем

 

Радість ризику

 

До нових знань та інновацій

 

До успіху

 

До перемог над суперниками і самим собою

 

Потреба у постійному обновленні вироб-цтва

 

Потреба у свободі і незалежності

 

 

 

Суб’єктивні джерела-мотиви нових ідей для місії, цілей, стратегії

Додаток Р

 

Стратегія виживання

 

 

Реструктуриза- ція майнового комплексу

Маркетингові дослідження

Пошук стратегічного партнера

Пошук стратегічного інвестора

 

 

 

 

Зниження навантаження на прибуток

Зниження вироб-чих витрат

Виділення

СЗГ

Формуваня портфеля замовлень

Фінансові ресурси

 

 

 

 

Реструктуризація виробничого комплексу

Пошук джерел фінансування

 

Подпись: Організація стратегі-
чних бізнес-центрів
Подпись: Реалізація частини
майна
Подпись: Пошук додаткового
прибутку
Подпись: Кредити і  інші
запозичення
Подпись: Прямі
інвестиції
Подпись: Емісія
акцій
Подпись: Емісія інших
цінних паперів
Власних         Позичених     Залучених

 

 

 

Фінансово-економічна стабілізація підприємства

 

Схема стратегії виживання

 

376