Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток л

Основні критерії сегментації ринків споживчих товарів

 

Групи критеріїв

сегментації

Критерії сегментації

Приклади

Демографічних

Вік, стать, сім’я, релігія,

життєвий цикл сім’ї

Ринок молодіжного

одягу

Соціально-

економічних

Доходи, професія, освіта,

соціальний стан

Ринок елітного

товару

Географічних

Країна, регіон, рівень

урбанізації тощо

Ринок гуцульського

одягу

Поведінкових та

психографічних

Поведінка споживачів,

корисність товару, ставлення до нього, стиль життя покупців тощо

Ринок господарських

товарів

 

 

372