Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток г

Основні характеристики стадій життєвого циклу товару і стратегічні зусилля.

 

Показники

Розробка

Вихід на ринок

Ріст,

експансія

Зрілість,

насичення

Спад

Виробництво

Підготовка

Освоєння

Крупносерійне

Максимальне

Скорочується

Збут

Відсутній. Мож-

ливо пробний

Слабкий

Швидко

зростаючий

Повільно

зростаючий

Падаючий,

пошук нових ринків

Прибуток

Відсутній

Мінімальний або

збитки

Найбільший

Стабілізується і

починає знижуватися

Низький або

нульовий

Споживачі

Відсутні

Любителі нового

товару

Масовий ринок,

що розширяєтся

Масовий ринок

Консерватив-

ні покупці

Конкуренти

Нема, потенцій-

ні, одиничні

Небагато

Зростає  їх

кількість

Велика кількість

Переважаюча

кількість

Основні стратегічні зусилля

Пошук ніші на

ринку

Розширення

ринку

Утвердження на

ринку

Відстоювання

своєї долі прибутку

Підтримання

прибутку.

Зниж. витрат

 

 

365