Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Додаток в

363

підприємства             на період до 

 

 

Показники

Од.

вимі

-ру

Звіт по

базовому періоду

Показники по

періодах

Динаміка

показників (\%)

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

1. Обсяги продаж по видах

товару (в натур.

показниках):

1.1. По основних видах товару:

1-й вид товару

2-й вид товару і т.д.

1.2. По інших видах товару:

1-й вид товару

2-й вид товару і т.д.

2. Доля ринку по видах товару:

1-й вид товару

2-й вид товару і т.д.

3. Обсяги продаж у вартісному вираженні - всього:

в т.ч.

3.1. По основних видах товару:

1-й вид товару

2-й вид товару і т.д.

3.2. По інших видах товару:

і т.д.

4. Основні фонди

 

5. Потреба у сировині,

матеріалах, комплектуючих т.д.

 

6. Потреба в енергетичних ресурсах

 

7. Чисельність персоналу

8. Фонд оплати праці

 

9. Виробничі витрати на 1 грн.

продаж

 

10. Прибуток

 

11. Прибуток на 1 грн. продаж

(або рентабельність продаж)

 

12. Потреба в додаткових інвестиціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

 

Показники граф а-з:

 

а) перший період б) другий період в) ...

г) n-й період д) X1 / X0

е) X2/ X1

є) ...

ж) Xn / Xn-1

 

 

364