Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Тема 1

 

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ

«СРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА», НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЇЇ ФОРМУВАННЯ, ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ

 

1.1.      Еволюція        систем            планування    розвитку підприємства

 

1.2.      Поняття       «стратегія       підприємства». Необхідність її   формування.   Предмет   вивчення стратегії підприємства. Стратегічний контекст у діяльності підприємства

 

1.3. Ієрархія стратегій підприємства та етапи їх формування

 

1.4.      Організація    процесу          розробки        стратегій підприємства

3