Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Тема 6

 

МАТРИЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи

 

6.2. Матриця Бостонської консультаційної групи

(БКГ) „зростання-частина ринку»

 

6.3. Багатофакторна портфельна матриця

„Мак-Кінсі» „привабливість-

конкурентоспроможність»

 

6.4. Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла)

 

6.5. Інші матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства

 

174