Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Тема 5

 

КОРПОРАТИВНА (ЗАГАЛЬНА)

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Поняття про корпоративну стратегію підприємства

 

5.2. Поняття про стратегічний аналіз і його методи

 

5.3. Портфельна стратегія і портфельний аналіз

 

5.4. Ефект синергізму і його використання в портфельному аналізі

 

131