Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Анотація

 

Саєнко М.Г.

 

Стратегія підприємства

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

 

Тернопіль 2006

ББК 65.29-2я73

С-13

 

Рецензенти: Олійник В. М., доктор економічних наук, професор, директор Тернопільського інституту агропромислового виробництва УААН;

Стельмащук А. М., доктор економічних наук, професор

Тернопільського державного економічного університету

 

Затверджено Міністерством науки і освіти України (лист 14/18.2-914 від

7 квітня 2006 р.)

 

Саєнко М. Г.

С-13    Стратегія        підприємства:            Підручник.     –          Тернопіль:

«Економічна думка». – 2006. – 390 с.

У посібнику обґрунтовано об’єктивну необхідність стратегічного планування на підприємстві в умовах нестабільності ринкової економіки, викладено теоретико- методологічні підходи до діагностики і прогнозування середовища підприємства, розробки його місії і стратегічних цілей, формування корпоративної, конкурентних, функціональних і операційних стратегій, розкрито основні матричні методи портфельного аналізу, засади стратегії диверсифікації та альтернативності у стратегічному виборі, показано елементи декомпонування і організації виконання стратегіч- ного плану підприємства.

Посібник написано відповідно до освітньо-професійної програми з напрямку «Економіка і підприємництво», затвердженої МОНУ 6.06.02 № 330.

 

2

Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблемами стратегічного планування на підприємстві.

 

ISBN   © М. Г. Саєнко, 2006