Стратегія підприємства - Підручник (Саєнко М. Г.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Тема 1
Читать: 1.1. еволюція систем планування розвитку підприємства
Читать: 1.2. поняття «стратегія підприємства». необхідність її формування. предмет вивчення стратегії підприємства. cтратегічний контекст у діяльності підприємства
Читать: 1.3. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства
Читать: 1.4. організація розробки стратегії підприємства
Читать: Тема 2
Читать: 2.1. загальні поняття про середовище підприємства
Читать: 2.2. діагностика і прогноз макросередовища
Читать: 2.3. аналіз і прогнозування мікросередовища
Читать: 2.4. оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища
Читать: Тема 3.
Читать: 3.1. системний функціональний аналіз внутрішнього стану підприємства
Читать: 3.2. джерела і способи діагностики.
Читать: 3.3. оцінка середовища підприємства в цілому.
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. місія підприємства
Читать: 4.2. цілі підприємства, їх класифікація та рангування
Читать: Тема 5
Читать: 5.3. портфельна стратегія і портфельний аналіз
Читать: 5.4. ефект синергізму і його використання в портфельному аналізі
Читать: Тема 6
Читать: 6.1. поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи
Читать: 6.2. матриця бостонської консультаційної групи (бкг) „зростання-частина ринку»
Читать: 6.3. багатофакторна портфельна матриця „мак-кінсі» „привабливість- конкурентоспроможність»
Читать: 6.4. матриця адл (фірми артура д.літла)
Читать: 6.5. Інші матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства
Читать: Тема 7
Читать: 7.1. поняття про диверсифікацію діяльності підприємства
Читать: 7.2. умови і причини диверсифікації підприємства
Читать: 7.3. варіанти і критерії диверсифікації
Читать: Тема 8
Читать: 8.1. поняття про конкурентні стратегії підприємства і їх види
Читать: 8.2. стратегія лідерства за витратами
Читать: 8.3. оцінка конкурентоспроможності продукції і підприємства
Читать: 8.4. формування конкурентної стратегії: етапи і складові процесу
Читать: Тема 9
Читать: 9.1. сутність та призначення функціональних стратегій
Читать: 9.2 види функціональних стратегій та основні елементи організації їх розробки
Читать: Тема 10
Читать: 10.1. поняття про вибір стратегії підприємства і чинники вибору
Читать: 10.2. обмеження, критерії і методи стратегічного вибору
Читать: 10.3. завершення формування та декомпонування стратегії підприємства
Читать: 10.4. організація виконання стратегії підприємства
Читать: Навчальний тренІнг
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток в
Читать: Додаток г
Читать: Додаток д
Читать: Додаток Є
Читать: Додаток ж
Читать: Додаток к
Читать: Додаток л
Читать: Додаток м
Читать: Додаток о
Читать: Додаток с
Читать: Додаток т
Читать: Глосарій
Читать: Список використаної літератури