Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів - Монографія (Кириленко В.В.)

Анотація

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

П. С. ХАРІВ

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

   ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ         

 

МОНОГРАФІЯ

 

ТЕРНОПІЛЬ

 

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА

 

2003

УДК 330. 341. 1

ББК 65. 050.

 

П. С. Харів. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2003. – 326 с.

 

Монографія присвячена аналізу інноваційної діяльності промислових підприємств  в  умовах  ринкової  трансформації, пошуку  шляхів  її активізації на основі виявлення тенденцій цієї діяльності на підприємствах машинобудування Західного регіону України.

Досліджено значення інноваційної діяльності підприємств для забезпечення економічного зростання національної економіки та подано

методологічні                                                 підходи          до       економічної   оцінки                        таких                                                                       інноваційних процесів,         як        освоєння        нових  видів                                                                       продукції,        впровадження           нових

технологічних процесів і  методів організації виробництва.

Для науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладів,

аспірантів, студентів.

 

Друкується згідно з постановою Вченої ради  Тернопільської академії народного господарства (протокол № 1                                                                     від        8. 10. 2003 р.)

 

Рецензенти:

 

академік НАН України, доктор економічних наук, професор М. Г. Чумаченко академік НАН України, доктор економічних наук, професор А. А. Чухно доктор економічних наук, професор О. О. Лапко

 

Науковий редактор – доктор економічних наук, професор Юрій С.І.

 

ISBN – 966-654-124-6                                  © Харів П.С., 2003

© “Економічна думка”, 2003

 

 

314