Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів - Монографія (Кириленко В.В.)

2.2.особливості оцінки економічної ефективності впровадження нових видів продукції (на прикладі радіоелектронної апаратури на інтегральних схемах)

 

Важливим завданням розвитку національної економіки на сучасному етапі є підвищення ефективності суспільного виробництва на основі впровадження досягнень технічного прогресу. Вперш за все це стосується технічних інноваційних процесів, таких, як впровадження нових видів продукції і нових технологічних процесів (див. рис. 1.2). Показовим, на наш погляд, є впровадження одного з найбільших відкриттів минулого століття, що спричинило науково-технічну революцію, – винаходу напівпровідникових приладів, а пізніше й інтегральних схем.

Власне радіоелектронній апаратурі на інтегральних схемах (РЕА на ІС), що використовується сьогодні майже всіма галузями промисловості, відводиться особлива роль у прискоренні темпів зростання продуктивності суспільної праці. Широке використання такої апаратури дає змогу економити  живу  й  уречевлену  працю  на  всіх  стадіях  її  життя (проектування, виготовлення та експлуатації).

Враховуючи значні інвестиційні ресурси, пов’язані з розробкою і виробництвом нової РЕА на ІС, вирішенню питання про впровадження нової техніки повинен передувати детальний технико-економічний аналіз, котрий потрібно здійснювати вже на початкових стадіях технічної підготовки її виробництва, починаючи зі стадії розробки технічної пропозиції. Власне економічна доцільність використання конкретних видів радіоелектронної апаратури має бути найважливішою умовою її подальшої розробки і впровадження. Сьогодні першочергового значення набувають питання   оцінки   впливу   всіх   чинників   на   економічну   ефективність апаратури  на  інтегральних  схемах  і  обґрунтування  конкретних залежностей між ними.

Наведене й визначило вибір прикладу при розгляді даного питання.